Tasarım Soruları

Tasarım İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular​​

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler
  • Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler
  • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler
  • Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formu

  • Tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli görsel anlatımı

  • Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adı

  • Tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların adları

  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont

  • Rüçhan talep edilecekse rüçhan bilgileri ve rüçhan belgesinin orijinali

Evet, Türkiye’de çoklu tasarım başvurusu yapmak mümkündür ancak tasarımların veya ürünlerin çoklu tasarım başvurusuna konu olabilmesi için aynı sınıfta olmaları gerekmektedir.

Yapılan tasarım başvurusu ardından başvuru TÜRKPATENT tarafında şekli olarak incelenir ve her şey uygun ise tasarım başvurusu 3 ay süreyle Resmi Bülten’de yayımlanır. Yayın süresi boyunca üçüncü kişiler tarafından başvuruya itiraz edilebilir.

Tasarım tescilleri başvuru tarihinden itibaren her 5 yılda bir (toplam 25 yıla kadar) yenilenebilir. Yenilemenin son günü başvuru tarihine denk gelen ay ve gündür.

Tasarım başvurusu ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bize aşağıdaki e-posta adresinden her zaman ulaşabilirsiniz:

info@iplunar.com

 

Ücretsiz danışmanlık ve fiyat teklifi alın

Danışmanlık ve fiyat teklifi almak için bize e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz.