Patent Soruları

Patent İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular​

Bir buluşun patentlenebilir olarak değerlendirilebilmesi için belirli koşulların yerine getirilmesi gereklidir. Buna göre buluş, diğer benzer buluşlarla karşılaştırıldığında yeni olmalı, alanında uzman kişilerin aklına kolayca gelmiyor olmalı ve endüstriyel olarak uygulanabilir olmalıdır.

 • Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir. Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar.

 • Buluş basamağı: Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikâr olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir.

 • Sanayiye uygulanabilirlik: Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler

 • Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler

 • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler

 • Başvuru sahibine ait bilgiler: Başvuru sahibi gerçek kişiyse adı, soyadı, TC kimlik numarası; başvuru sahibi tüzel kişilikse tam ticari ünvanı, adresi,  vergi dairesi ve numarası (vergi levhası)

 • Başvuru formu

 • Buluş konusunu açıklayan tarifname

 • İstemler

 • Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimler

 • Özet

 •  Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont

 • Rüçhan talep edilecekse rüçhan bilgileri ve rüçhan belgesinin orijinali

Türkiye’de yapılacak olan bir patent başvurusu tescile kadar aşağıdaki süreçlerden geçecektir:

 • Patent başvurusu

 • Şekli inceleme

 • Araştırma raporu talebi

 • Patent başvurusunun ilanı

 • İnceleme raporu talebi

 • Tescil kararının ilanı

 • Tescil

Türkiye’de yapılan patent başvuruları için başvuru tarihinden itibaren 3. yıldan başlayarak her sene ödenmek üzere yıllık ücret ödemeleri başlar. Başvuru süreci devam eden patentler için dahil olmak üzere, bu ücretler her sene başvuru tarihine denk gelen ay ve güne kadar TÜRKPATENT’e ödenmelidir.

TÜRKPATENT’te yani Türkiye’ye yapılan bir patent başvurusu yalnızca Türkiye’de geçerlidir. Patent hakkının diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi için ilgili ülke veya ülkelere rüçhan süresi içerisinde ayrıca başvuru yapılması şarttır.

Türkiye’de yapılan bir patent başvurusu için başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yurtdışı patent başvuruları gerçekleştirilebilir. 12 ay içerisinde yurtdışı çıkışı yapılmazsa patent koruması yalnızca Türkiye’de geçerli olacaktır ve diğer başka hiç bir ülkede bu patent için hak talep edilemeyecektir.

Yurtdışında patent başvurusu yapmak için en sık kullanılan 3 seçenek şu şekildedir.

 1. PCT başvurusu: PCT 153 ülkenin üye olduğu bir uluslararası başvuru sistemidir. Varsa eğer rüçhan tarihinden itibaren 12 ay içerisinde PCT başvurusu gerçekleştirilebilir. WIPO tarafından iletilecek olarak araştırma raporu ile beraber yine rüçhan tarihten itibaren 30 ay içerisinde PCT’ye üye ülkelerden seçilecek olanlara ulusal faz girişi yapılmalıdır.

 2. Avrupa patenti başvurusu: Avrupa patenti başvurusu 38 üye ülkenin yer aldığı bölgesel bir başvuru sistemidir. Avrupa patentinin tescil alması durumunda tescil yayın kararı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde üye ülkelerden seçilecek olanlara geçerlilik kaydı yani validasyon başvurusu yapılmalıdır. Aksi taktirde Avrupa patentinin herhangi bir ülkede geçerliliği olmayacaktır.

 3. Ulusal başvuru: Varsa eğer rüçhan tarihinden itibaren 12 ay içerisinde koruma talep edilen ülkelerin Patent Ofislerine o ülkede başvuru yapma hakkına sahip olan patent vekilleri aracılığıyla başvuru gerçekleştirilebilir.

Ulusal ve uluslararası patent başvuruları ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bize aşağıdaki e-posta adresinden her zaman ulaşabilirsiniz:

info@iplunar.com

 

Ücretsiz danışmanlık ve fiyat teklifi alın

Danışmanlık ve fiyat teklifi almak için bize e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz.