Marka Soruları

Marka İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  • Başvuru sahibine ait bilgiler: Başvuru sahibi gerçek kişiyse adı, soyadı, TC kimlik numarası; başvuru sahibi tüzel kişilikse tam ticari ünvanı, adresi,  vergi dairesi ve numarası (vergi levhası)

  • Başvuru yapılacak markanın yazılı halinin veya görselinin bir örneği

  • Başvurusu yapılacak markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin listesi

  • Marka başvurusu için gerekli ücretin ödendiğini gösteren dekont

  • Rüçhan talep edilecekse rüçhan bilgileri ve rüçhan belgesinin orijinali

  • Başvuru yapılacak marka Latin alfabesi haricinde harfler içeriyorsa bu harflerin Latin alfabesindeki karşılıkları

Başvurusunu yapacağınız marka yalnızca talep edeceğiniz sınıf listesine ait ürün ve hizmetler için geçerli olacaktır. Elbette tüm mal ve hizmetler için tescil almak mümkündür ancak marka tescili alınan sınıflarda kullanılmazsa ileride iptal davası süreci ile karşılaşma riskiniz olacaktır. Bu sebeple marka hangi ürün ve hizmetler için kullanılacaksa veya ileride kullanılması ciddi şekilde düşünülüyorsa yalnızca o sınıflar için tescil başvurusu yapılması önerilir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler

  • Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler

  • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler

TÜRKPATENT’ten yani Türkiye’den alınan bir marka tescili yalnızca Türkiye’de geçerlidir. Marka hakkının diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi için ilgili ülke veya ülkelere ayrıca başvuru yapılması şarttır.

Marka başvurusu TÜRKPATENT’e yapıldığı tarihten itibaren marka koruması başlar ve bu tarihten itibaren 10 yıl boyunca geçerliliğini korur. Koruma süresi sonunda marka hakkının devam edebilmesi için marka yenileme ücretinin ödenmesi gerekir.

Marka tescili, marka başvuru tarihinden itibaren 10 yıl sonra başvuru tarihine denk gelen ay ve güne kadar yenilenmelidir. Yenilemeler son tarihten 6 ay öncesinde ödenmeye başlayabilir.

Başvurusunu yapmak istediğiniz marka için öncelikle Lunar Marka ve Patent tarafından markanın aynısının veya çok benzerinin kullanımda olup olmadığına dair bir uygunluk araştırması gerçekleştirilir.

Marka uygunsa eğer gerekli bilgi ve belgeler temin edildikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yapılır.

Başvuruda tüm unsurlar uygun ise marka başvurusu 2 ay süreyle ilana çıkar. Bu ilan süresi boyunca üçüncü kişiler markaya itiraz edebilir. Bu süreçte herhangi bir itiraz gelmezse marka için tescil noksan yazısı çıkar.

Tescil noksan yazısına göre ödenmesi gereken tescil tamamlama ücreti 2 ay içerisinde ödenir ve sonrasında tescil belgesi iletilir.

Marka başvurusu ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bize aşağıdaki e-posta adresinden her zaman ulaşabilirsiniz:

info@iplunar.com

Ücretsiz danışmanlık ve fiyat teklifi alın

Danışmanlık ve fiyat teklifi almak için bize e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz.